PROJEKTI

DOGODKI

Svetovni dan habitata 2007 - »Narava nas spremlja povsod«

Suhi travnik (Foto: Martin Vernik)

Habitat je bivališče ali življenjski prostor, kjer bivajo živa bitja. Habitatni tip pa je rastlinska ali živalska združba kot značilni del ekosistema, povezana z neživimi dejavniki na prostorsko opredeljenem območju.

Združeni narodi so že leta 1985 vsak prvi ponedeljek v oktobru razglasili za Svetovni dan habitata, in sicer z željo ozavestiti ljudi o pomenu in soodgovornosti vseh za ohranjanje človekovega življenjskega prostora ter kot opomin človeštvu, da je naše življenje odvisno od ostalih življenjskih okolij, v katerem sobivamo z drugimi bitji.

Ob Svetovnem dnevu habitata bo Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE z razstavo fotografij, plakatov ter živimi 'maketami' habitatov in habitatnih tipov pripravil zanimivo predstavitev različnih življenjskih okolij.

Razstava bo na ogled od ponedeljka, 1., do nedelje, 7. 10. 2007.,  

v Mercator centru v Celju.

Vljudno vabljeni!

Tema letošnjega Svetovnega dneva habitata je »Varno mesto je pravično mesto«. S tem želijo Združeni narodi opozoriti na vse več groženj varnosti v mestih, predvsem kriminal, nasilje, stanovanjska problematika ter tudi naravne in druge katastrofe.


Več informacij:
Mateja Kocjan
ZRSVN, Odnosi z javnostjo
Tel: 01 230 95 24
GSM: 031 617 370
E-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si


Več o letošnjem Svetovnem dnevu Habitata

26.09.2007

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |