PROJEKTI

DOGODKI

Po šolski poti naših dedkov in babic

Štritovsko jezero (Foto: Dušan Klenovšek)

V soboto, 29. septembra 2007, se bo na Bučki (pri gasilskem domu) ob 9. uri pričel pohod »Po šolski poti naših dedkov in babic«. Uro kasneje bo ob Štritovskem jezeru otvoritev pojasnjevalne table, ki jo je Zavod RS za vasrtvo narave pripravil v sodelovanju s Turističnim društvom Bučka. Svoje znanje o živem svetu Štritovskega jezera bodo v kvizu preizkusila šolska mladina. Pohod se zaključi na izhodiščni točki.

Vabilo

Več informacij:

Dušan Klenovšek
Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto
tel: 07 393 15 58
e-pošta: dusan.klenovsek@zrsvn.si

Turistično društvo Bučka, 041 367 931, www.bucka.info

26.09.2007

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |