PROJEKTI

DOGODKI

Zavod RS za varstvo narave na sejmu Narava – Zdravje, 4. – 7. oktober

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) bo letos sodeloval na sejmu Narava – Zdravje s sejemsko in s strokovnimi predstavitvami; "v sliki in besedi" bomo predstavili tako zavod kot nekatere naše projekte, posebno pozornost pa bomo namenili Naturi 2000, evropskem omrežju ekološko pomembnih območij, naravnem bogastvu teh območij ter ljudem, ki tu živijo in delajo.
Na odprtju sejma v četrtek, 4. oktobra, ob 10. uri bo zbrane uvodoma nagovoril tudi dr. Darij Krajčič, direktor ZRSVN. Sejem bo uradno odprla Branka Tome, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je letošnji pokrovitelj prireditve.

Sejem bo odprt vsak dan od 10. do 19.30 ure, vstop je prost.

Na območjih Natura 2000 v Sloveniji ohranjamo različne rastlinske in živalske vrste ter njihova življenjska okolja, pomembna v evropskem merilu. Slovenija je v evropsko ekološko omrežje vključena z razmeroma visokim deležem območij, kar pomeni, da je naša narava zelo dobro ohranjena. Vključenost v mrežo Natura 2000 pa Sloveniji nalaga, da mora ugodno stanje na teh območjih ohraniti tudi v bodoče.
Na sejmu bomo podali splošne informacije o Naturi 2000 in pojasnili ter prikazali pokritost Slovenije z območji Natura 2000, natančneje prikazali kje se ta območja nahajajo in predstavili njihove glavne značilnosti. Prav tako želimo izpostaviti povezovanje narave, sonaravnega kmetijstva in turizma.
Na našem razstavnem prostoru v hali A2 bo raznoliko gradivo o slovenski naravi, na voljo pa bomo tudi za vprašanja; seveda pa vse tudi vljudno vabimo, da se udeležijo naših polurnih strokovnih predstavitev na Glavnem odru:
• četrtek, 4., ob 11h in ob 14h: Varstvo narave s pomočjo projekta Biotska pestrost v Karavankah
• petek, 5., ob 10.30h in ob 14h: Narcise brez kraja, narcise vsepovsod (predvajanje filma in predstavitev Natura 2000 na Gorenjskem)
• sobota, 6., in nedelja, 7., ob 10h in ob 14h: Natura 2000 v Sloveniji

Na sejmu smo sodelovali že lani, in sicer smo se odzvali prijaznemu povabilu lastnika ekološke kmetije na Ljubljanskem barju, da se mu pridružimo na njegovi stojnici. Naš gostitelj je tako predstavil ekološke pridelke svoje kmetije, mi pa območje Natura 2000 Ljubljansko barje. Akcija je bila zelo uspešna, saj smo v treh dneh naše sporočilo posredovali visokemu številu obiskovalcev; nekateri so interes za predstavljene vsebine pokazali že na sejmu, nekateri so se na naši območni enoti oglasili tudi kasneje. Tudi zato smo se odločili, da se sejma v letošnjem letu samostojno udeležimo.

Več informacij: 
Mateja Kocjan
Odnosi z javnostmi
Zavod RS za varstvo narave
e pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si
GSM: 031 617 370
tel: 01 230 95 24
  
Lara Jogan Polak
Svetovalka
OE Ljubljana, Zavod RS za varstvo narave
e pošta: lara.jogan@zrsvn.si
tel: 01 244 53 58

 

03.10.2007

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |