PROJEKTI

DOGODKI

Popis kosca v Jovsih

Kosec

Zavod RS za varstvo narave bo tudi po uspešno končanem projektu LIFE04NAT/SI/000240 »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, nadaljeval z monitoringom kosca na območju Natura 2000 Dobrava - Jovsi. Spremljanja v zadnjih letih so pokazala spodbuden trend povečevanja populacije ogrožene vrste na mokrotnih travnikih ob reki Sotli, k čemur so pripomogli tudi rezultati projekta LIFE.

Več v priloženem vabilu in sporočilu za medije.

 

26.05.2008

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |