PROJEKTI

DOGODKI

Druga postavitev razstave Narava vzhodnih haloz

Naravo Vzhodnih Haloz bomo od 3. junija predstavljali tudi v Slovenski Bistrici. Gre za drugo postavitev te razstave.

Slovesna otvoritev bo 3.6.2008 ob 19 uri v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, Slovenska Bistrica.

Uvodno predavanje z naslovom Narava vzhodnih Haloz je v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici ob Dnevu Zemlje pripravila Andreja Senegačnik z mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave. Drugo predavanje iz sklopa predavanj o Halozah z naslovom Paleontološka in mineraloška dediščina Haloz bo imel na dan otvoritve prof. Vili Podgoršek. Svoje fotografsko delo na področju Haloz bo predstavil mednarodno priznani fotograf Stojan Kerbler.

Razstavo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
Vsebina: Andreja Senegačnik, mag. Mojca Bedjanič, Samo Jenčič, dr. Miha Jeršek, mag. Matjaž Jež, Simona Kaligarič, Vili Podgoršek.

Avtorji fotografij: Stojan Kerbler, Samo Jenčič, Matjaž Jež
Eksponati: Prirodoslovni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Ptuj, Pangea, geološko – paleontološki zasebni muzej Vilija Podgorška, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo.

Haloze so pokrajina nizkih goric, ob desnem bregu reke Drave, južno od Ptuja. Delijo se na vzhodne ali vinorodne in na zahodne ali gozdnate Haloze.
Pečat vzhodnim Halozam dajejo vinogradi. Značilno kulturno krajino, ki jo je človek sooblikoval skozi stoletja, poleg vinogradov predstavljajo suha in vlažna travišča s pestrim rastlinskim in živalskim svetom, visokodebelni sadovnjaki s starimi sortami jablan in hrušk, ohranjeni gozdovi in številne njive s pogosto že pozabljenimi sortami poljščin.


Več informacij:
Zavod RS za varstvo narave Območna enota Maribor
Pobreška cesta 20
2000 Maribor
e-pota: zrsvn.oemb@zrsvn.si
tel.: 02 333 13 70

27.05.2008

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |