PROJEKTI

DOGODKI

Ohranimo bisere slovenskega morja

Projekt Ohranimo bisere slovenskega morja je na osnovi dogovora med družbo Petrol d.d. in Ministrstvom za okolje in prostor v letih 2003 - 2005 izvajal Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran. Projekt je prelomnica v odnosu širše družbe do problematike ohranjanja biotske pestrosti, ogroženih vrst in življenjskih okolij.

V letu 2008 je bila ponovno podpisana pogodba med MOP in družbo Petrol d.d.  Program izvajanja projekta Ohranimo bisere slovenskega morja za leto 2008 vam bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v sredo, 16. julija 2008, ob 11:00 uri, v mali sejni dvorani Morske biološke postaje NIB, (II. nadst.), Fornače 41, Piran.

Več v priloženem vabilu in sporočilu za medije.
 

10.07.2008

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |