PROJEKTI

DOGODKI

Kako človekove dejavnosti vplivajo na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana

Danes se v Piranu začenja dvodnevno Mednarodno strokovno srečanje z naslovom »Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju, na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana«.

Cilj posveta je prispevati k celoviti obravnavi Severnega Jadrana, tako z vidika stanja morskih in obrežnih habitatnih tipov kot z vidika nabora človekovih dejavnosti in vplivov, njihovega posamičnega in predvsem kumulativnega učinka na morske in obrežne ekosisteme.

Program posveta in povzetki predavanj.

Več informacij pa tudi v sporočilu za medije

 

07.10.2008

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |