PROJEKTI

DOGODKI

Pomoč bobrom ob zgornji Krki

Po naselitvi bobra v spodnjem toku Krke 1998, smo 2004 registrirali njegovo naselitev v zgornjem toku. Pod Žužemberkom se je naselil par bobrov, ki je že naslednje leto oblikoval bobrišče, veliko zgradbo iz vejevja. Po obsegu podrtega drevja smo presodili, da sta poleg mladičev na bobrišče tudi dve generaciji starejših mladičev, kar pomeni 10 do 15 osebkov. Za preživetje bobra je ključna hrana, ki je na voljo pozimi. To so predvsem mehkolesni listavci - vrba, topol. Ko hrane začne zmanjkovati, se odselijo. Obrežna vegetacija na obravnavanem odseku je bogata in pestra, a ob številčni bobrovi družini, se delež vrb zmanjšuje.
 
Da bi okrepili obrežno vegetacijo, sta bila na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Krajevne enote Žužemberk, 21.11.2008 zasajena dva odseka rečnih brežin v bližini bobrišča. Gozdarji so priskrbeli sto sadik in material za njihovo zaščito. Saditev je bila izvedena v sodelovanju z učenci Osnovne šole Žužemberk, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave pa je udeležencem akcije ob predavanju predstavil bobra in njegovo naselitev v Sloveniji.


Na fotografiji: Vodja akcije sajenja vrb, gozdar Miloš Kecman z učenci Osnovne šole Žužemberk.

 

05.12.2008

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |