PROJEKTI

DOGODKI

Popis srednjih detlov

Srednji detel je v slovenskem prostoru in tudi širše ogrožena vrsta ptic. V Dobravi pri Brežicah se počuti dobro. Tu je, kot temu pravijo biologi, populacija stabilna. Vseeno pa vsako leto preverjamo, če so razmere zanjo še vedno ugodne in tako izvajamo monitoring – štetje srednjih detlov.

Ptice bomo letos šteli 1. aprila pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave v sodelovanju s kolegi iz Zavoda za gozdove Slovenije in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
Zborno mesto popisovalcev je ob 7. uri pri lovski koči LD Brežice, na
križišču regionalnih cest v osrednjem delu Dobrave. Štetje bo potekalo do 11. ure.

Vljudno vabljeni! 

Sporočilo za medije.

Rezultai popisa 2009 (pripravil Andrej Hudoklin): 

Izvedeni so bili štirje transekti, na katerih je 51 popisovalnih točk. Srednji detel je bil zabeležen na 31 točkah. Podatki potrjujejo stabilno stanje popualcije in posredno tudi nižinskega gozda.

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2009

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |