PROJEKTI

DOGODKI

XV. BIOLOŠKO RAZISKOVALNI TABORA »BUDANJE ´09«

Mladi zbrani na XIII. taboru v Novakih leta 2006

Zavod Rs za varstvo nareva skupaj z Zavodom Rdeči apolon in Zvezo za tehniško kulturo slovenije tudi letos organizira biološko raziskovalni tabor. 

Biološko raziskovalni tabori potekajo v zahodni Sloveniji že več  let in letošnji tabor bo že 15. po vrsti. Vedno so bili v javnosti odmevni in zanje vlada med mladimi tako zanimanje, da moramo omejevati število udeležencev. Odkar potekajo v soorganizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave, pa se je njihova kvaliteta še izboljšala.

S tabori poleg osveščanja mladine in javnosti pridemo tudi do potrebnih podatkov o lokalitetah rastlin in živali, ki so uporabni za varstvo narave. Letos se nam je pri organizaciji in izvedbi tabora pridružil tudi Center za preventivno arheologijo (CPA), regionalni oddelek Nova Gorica, tako da bodo udeleženci lahko spoznali tudi zanimivi svet arheologije.

Za letošnjo lokacijo tabora smo izbrali Budanje, ker so v neposredni bližini več ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij (območij Nature 2000): Dolina Vipave, Trnovski gozd - Nanos, … in ker želimo primerjati in dopolniti podatke, ki smo jih pridobili na lanskoletnemu taboru. Podatki, ki jih bomo dobili z raziskovalnim delom na taboru, imajo velik pomen za Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica.

S taborom želimo:
- doseči v javnosti večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju varstva okolja – predvsem ohranjanju biotske raznovrstnosti,
- predstaviti javnosti in udeležencem tabora pomen posebnih varstvenih območij (Natura 2000),
- udeležencem tabora in javnosti pokazati, kako lahko kot posamezniki prispevajo k varstvu okolja ter spodbuditi v njih zavedanje odgovornosti,
- udeležencem pomagati, da se otresejo predsodkov do določenih živali,
- ugotoviti koliko domačini poznajo problematiko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst tega območja,
- spoznati in popisati rastlinstvo in živalstvo ter mladim omogočiti pridobivanje lastnih izkušenj in sposobnosti, s poudarkom na problemskem pristopu,
- predstaviti udeležencem tabora in širši javnosti naravne in kulturne znamenitosti kraja (občine), kjer se tabor odvija,
- spoznavati  kulturno dediščino območja, kjer tabor poteka in
- prispevati k popestritvi dogajanja v kraju, kjer tabor poteka in mladim omogočiti koristno preživljanje prostega časa.

Ob zaključku tabora bomo za domačine, medije, sponzorje in starše udeležencev pripravili predstavitev dela in rezultatov tabora ter razstavo.

Program tabora in prijavnica.

05.06.2009

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |