PROJEKTI

DOGODKI

Sodelovanje Zavoda na Topliški noči 2009

V okviru praznovanja Občinskega praznika občine Dolenjske Toplice, bo v soboto, 18. julija 2009 potekala »Topliška noč 2009«. Poleg številnih športnih in kulturnih prireditev, ki se bodo zvrstile tekom dneva, bo zvečer ob 19.15 na lokaciji nekdanjega Topliškega mlina (Bučarjev mlin)  »odkritje« informativne table Fosilnega najdišča litiotidnih školk iz Tropskega morja. 

Ob tej priložnosti bo med obiskovalce podeljena tudi istoimenska nova zloženka, ki smo jo pripravili na Zavodu, delno pa so jo sofinancirale tudi Terme Dolenjske Toplice. 


Sama geološka naravna vrednota predstavlja del neponovljive narave, ki je nastajala milijone let in jo je vredno ohranjati tudi za naše zanamce. Menimo, da bosta nova informativna tabla in zloženka pripomogli k tovrstnemu spoznavanju naravne dediščine in njenemu varstvu ter obogatili turistično ponudbo kraja z novo vsebino.

 

16.07.2009

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |