PROJEKTI

DOGODKI

Pridite na čiščenje Uršlje gore

Na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave bo tudi letos potekala prostovoljna čiščenja Uršlje gore. Zberemo se 17. oktobra 2009 (ob 7.00 uri na parkirišču pred ZGS OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1).

Akcije se bodo udeležili člani lovskih družin, vključeni v Koroško lovsko zvezo: LD Podgorje, Prežihovo, Slovenj Gradec in LD Pogorevc; sodelovala bodo tudi regionalna Planinska društva. Strokovno pomoč pri izvedbi akcije bosta nudila Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec in Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor.

Čiščenje površin, ki se zaraščajo, izvajamo zato, da preprečujemo zaraščanje in s tako ohranjamo visokogorske travnike. Z zaraščanjem travišč se namreč siromaši in zmanjšuje število zavarovanih in redkih rastlinskih vrst, kot tudi posebni habitati.
S čiščenjem izboljšujemo življenjski prostor ruševca in divjega petelina, ohranjamo pasišča divjadi ter ohranjamo kulturno krajino in identiteto prostora.

Več informacij. 

 

13.10.2009

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |