PROJEKTI

DOGODKI

Postavitev table v Zalogah

Na ozemlju nekdanje opekarne v Prelesju, ki je prenehala delovati v osemdesetih letih, so po izkopavanju gline nastala gnilokopna jezera – ribniki. Na njihovem območju so redke in ogrožene mokriščne vrste našle svojo edino možnost preživetja, saj zaradi melioracij v preteklosti krajina izgublja mokrotni značaj.
Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto je v okviru svojega spremljanja stanja naravnih vrednot in akcij označitve pripravil vsebino informativne table ter finančno omogočil njeno izvedbo.

Vabimo vas na druženje ob postavitvi table o ribnikih Zaloge, ki bo v petek, 20. 11. 2009, ob 16. uri v Zalogah.

 

19.11.2009

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |