PROJEKTI

DOGODKI

Obnovitev sporazuma o sodelovanju s Kneževino Monako

Foto: Gaëtan Luci / Palais Princier

Zavod RS za varstvo narave in Urad za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako sta ponovno sklenila sporazum o sodelovanju.


Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in knez Albert II. Monaški sta si sporazum izmenjala na bilateralnem srečanju decembra 2009 v Monaku. Kneževina Monako s tem sporazumom zagotavlja podporo projektom varstva narave za obdobje 2010 do 2012, namenjenim uresničevanju določil Barcelonske in Alpske konvencije.


Aktivnosti bodo izvajale piranska, novogoriška in kranjska območna enota Zavoda ter Triglavski narodni park. Pri nekaterih akcijah bodo sodelovali tudi zunanji izvajalci. Projekt je vreden 348.000 evrov, od tega kneževina Monako za tri leta zagotavlja 240.000 evrov. Predvidene so naslednje aktivnosti oziroma podprojekti:
- Plovba v Strunjanu – projekt za ureditev priveznih mest v Naravnem rezervatu Strunjan
- Ohranjanje morske vegetacije – priprava usmeritev in priporočil za morju prijazno poseganje v morski in obrežni prostor
- Morski datlji? Ne, hvala! - projekt komuniciranja in ozaveščanja o prepovedi trgovanja z morskimi datlji
- Babice – majhne in neopazne pokazateljice ohranjenosti morskega obrežja
- Mreža morskih zavarovanih območij v Jadranu – strokovno srečanje
- Ohranjanje biotske in krajinske pestrosti na Pokljuki
- Gnezdenje kozače in koconogega čuka na Jelovici – spremljanje učinkovitosti umetnih gnezdilnic
- Promet po gozdnih poteh Jelovice – projekt komuniciranja in ozaveščanja obiskovalcev Jelovice
- Naravni Bohinj - promocija varstva narave v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju
- Divje jezero – urejanje infrastrukture za obiskovalce

Zamisel o sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave in Urada za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako je rezultat sodelovanja predstavnikov obeh institucij na področju uresničevanja določb Barcelonske konvencije oz. njenega Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti Sredozemlja. Na osnovi razgovorov o potrebnih aktivnostih na področju varovanja morskih zavarovanih območij ter biotske raznovrstnosti slovenskega morja in morskega obrežja je bil prvi sporazum o sodelovanju sklenjen leta 2002.
V naslednjih letih se je sodelovanje razširilo tudi na vsebine Alpske konvencije, kjer sta posamezne projekte uresničevali območni enoti Nova Gorica in Kranj ter Triglavski narodni park. Projekti so z različnimi pristopi omogočili zagotavljanje trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, od ozaveščanja javnosti do konkretnih ukrepov varstva narave. Tako so bile postavljene informativne table za Divje jezero, izpeljana učna pot Rača ter predstavljena problematika ohranitve mokrišč na območju sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke. Izpeljani so bilo konkretni ukrepi za ohranitev narcisnih travnikov v Karavankah, postavljene so bile gnezdilnice za koconoge čuke in kozače na Jelovici ter sprejeti ustrezni ukrepi ohranjanje biotske in krajinske pestrosti na Kleku.

Sporazum bo tako v naslednjih treh letih omogočil nadaljevanje in nadgrajevanje nekaterih dosedanjih aktivnosti, kakor tudi začetek nekaterih novih projektov.

 

22.01.2010

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |