PROJEKTI

DOGODKI

Popis srednjega detla v Dobravi

V okviru projekta LIFE (2005 -2007) smo za zagotavljanje ugodnega stanja populacije srednjega detla v Dobravi vzpostavili mrežo stotih ekocelic – starejših dreves z dupli. V  petletnem obdobju po poteku projekta redno spremljamo njihovo stanje, vzporedno pa tudi populacijo srednjega detla z vsakoletnim štetjem na stalnih točkah. Dosedanje  štetja kažejo, da je   populacija stabilna. Bo tako tudi letos?

Ptice bomo šteli 1. aprila 2010 pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave, v sodelovanju s kolegi iz Zavoda za gozdove Slovenije in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Zborno mesto popisovalcev bo ob 7. uri pri lovski koči LD Brežice, na križišču regionalnih cest v osrednjem delu Dobrave. Šteje bo potekalo do 11. ure.

 

22.03.2010

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |