PROJEKTI

DOGODKI

Predavanje o invazivnih vrstah

Sprehod ob večjih vodotokih, gozdnih robovih in poteh postaja vedno bolj monoton, povsod videvamo japonski dresnik, žlezasto nedotiko, kanadsko in orjaško zlato rozgo, ambrozijo… Kje pa so naše, domorodne vrste, ki so bile nekoč pogoste?

Nevarnosti invazivnih rastlin v našem okolju nam bo razkrila biologinja Sonja Rozman iz kranjske območne enote Zavoda, v četrtek, 25.3.2009 ob 18h v Knjižnici Bled. Predavanje organizira Društvo za varstvo okolja Bled.

Vabljeni!

23.03.2010

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |