PROJEKTI

DOGODKI

Tematska delavnica z naslovom "Imamo, zmoremo in znamo".

V okviru projekta Revitalizacija belokranjskih stelnikov, pristop Leader, Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine za obdobje 2007-2013 bo v sredo 19. maja 2010 pripravljena tematska delavnica z naslovom "Imamo, zmoremo in znamo".

Delavnica bo potekala v okolju Šokčevega dvora v Žuničih s pričetkom ob 19h.

Na delavnici bomo glede na naravne vire steljnikov (praprot, breza, reza, brinje, gobe, zelišča,...) skupaj pregledali, nabor že obstoječih produktov in oblikovali možnosti za nastanek novih z ozirom na znanja in veščine posameznikov.

več o projektu si lahko preberete na povezavi.

18.05.2010

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |