PROJEKTI

DOGODKI

Tradicionalni popis kosca in ogled mrtvice pri Prilipah

Mrtvica pri Prilipi

Zavod RS za varstvo narave v petek, 28. maja odpira vrata v naravo v občini Brežice.

Predstavili bomo naravno vrednoto, mrtvico reke Save pri Prilipah, ki jo ogroža tropska vodna solata, potem pa izvedli še tradicionalno štetje koscev v Jovsih.

Ob 17.00 uri se dobimo pri motokrosu Prilipe, od koder se bomo sprehodili ob mrtvici. Ob 20.30 pa je zbor popisovalcev kosca pri informativni sobi v Kapelah, ki bo potekal do polnoči.

Dogodek bo le v dobrem vremenu. Informacije: Andrej Hudoklin  041 893 740, Barbara Kink  031 386 338.

Mrtvica pri Prilipah je edina ohranjena mrtvica reke Save v Posavju. Po letu 2000 se v njej razrašča tropska vodna solata (Pistia stratiotes), ki danes prekriva večji del mrtvice. Zarast agresivne vodne solate na vodni površini ogroža avtohtono rastlinstvo in živalstvo, vpliva na kvaliteto vodnega okolja, na vsebnost raztopljenega kisika v vodi, na svetlobne razmere v vodi. Za vzpostavitev ugodnega stanja vodnega ekosistema je nujno potrebna  odstranitev invazivne tropske rastline.

Prisluhnite naravi na domačem pragu in obiščite domovanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v spremstvu naravovarstvenikov.

VABILO

25.05.2010

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |