PROJEKTI

DOGODKI

Čiščenje zaraščajočih travišč na Pohorju

Lokacija akcije - Mulejev vrh

V okviru projekta NATREG, katerega vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave, bomo izvedli naravovarstveno akcijo »Čiščenje zaraščajočih travišč na Pohorju«.

Cilj naravovarstvene akcije je izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v Slovenskem prostoru in širše.

Vse informacije najdete v priloženem vabilu.

V naravovarstveni akciji poleg Zavoda RS za varstvo narave sodelujejo še številni zunanji partnerji: Zavod za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec, podjetje UNIOR d.d. – Program turizem, Občina Zreče in Občina Mislinja. Vključevanje deležnikov – partnerjev je bistven pogoj za doseganje konsenza po razvoju in ukrepih varstva narave in  trajnostnega turizma na območju Pohorja.

Kontakt za prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč - planj na Pohorju (Območje Mulejevega vrha).

Zbirališče:
Pred hotelom Planja na Rogli ob 8.00 uri
(koordinator Jurij Gulič, 041 /731 976)

Pred poslopjem Zavoda za gozdove Slovenije KE Mislinja, v Mislinji ob 8.00 uri (koordinator Mirko Cehner, 041 /657 708)

 

06.10.2010

Zbirališče Rogla

Zbirališče Mislinja

Aktivno upravljanje na traviščih - ukrep košnja (okolica Rogle)

Aktivno upravljanje na traviščih - ukrep paša goveje živine (okolica Rogle)

Arnika je značilna rastlinska vrsta travišč volkovij (Zahodno Pohorje)

Ohranjanje travišč na območju Ostruščice zahodno od Rogle

Polpreteklo kmetovanje

Polpreteklo kmetovanje

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |