PROJEKTI

DOGODKI

Na Pohorju smo čistili planje

V soboto, 16. oktobra smo v okviru projekta NATREG izvedli prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju, na območju zahodno od Rogle. Udeležencev je bilo kar štirideset, kar kaže na močan interes širše javnosti po ohranjanju travišč na ovršju Pohorja in za doseganje skladnega razvoja celotnega območja Pohorja V naravovarstveni akciji so poleg prostovoljcev sodelovali tudi delavci Zavoda RS za varstvo narave,  Zavoda za gozdove Slovenije, delavci UNIOR d.d. – Program turizem, zaposleni na Občini Zreče in Mislinja.

Cilj naravovarstvene akcije je bil izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v slovenskem prostoru in širše. Varovana območja – območja NATURA 2000 so pomemben instrument varstva biotske raznovrstnosti in hkrati predstavljajo velik potencial socialnega in gospodarskega razvoja Slovenije.

Akcija se v teh dneh nadaljuje na območju Jezerskega vrha blizu Ribniške koče in na območju zahodno od Rogle, finančna sredstva za izvedbo je zagotovil Zavod RS za varstvo narave.

Vse obiskovalce očiščenega območja pa želimo opozoriti na previdnost in strpen odnos do zaključka del.

19.10.2010

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |