PROJEKTI

DOGODKI

"Mokrišča - gozdovi - voda" - novinarska konferenca ob dnevu mokrišč

Letošnje leto je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodno leto gozdov. Ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč zato poudarjamo pomen gozda pri ohranjanju mokrišč in njihovih funkcij. Mokrišča, ki so lahko tudi območja poplavnih gozdov, so med najbolj ogroženimi ekosisitemi in zato bomo opozorili na pomen Konvencije o varstvu mokrišč, ki je bila 2. februarja pred 40. leti podpisana v mestu Ramsar.

Zato vas ob svetovnem dnevu mokrišč vas vabimo na novinarsko konferenco z naslovom »MOKRIŠČA – GOZDOVI – VODA« , ki jo skupaj pripravljamo Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetisjtvo, gozdarstvo in prehrano.

Novinarska konverenca bo 1. februarja 2011 ob 11. uri v prostorih  Zavoda za gozdove Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani (II. nadstropje, mala sejna soba).

Predstavili vam bomo tudi projekt LIFE+ narava – Ohranjanje in upravljanje mokrišč v Sloveniji - WETMAN, ki ga februarja s partnerji začenja Zavod RS za varstvo narave.


Vaši sogovorniki na novinarski konferenci bodo:

- dr. Gordana Beltram, predstavnica za Ramsarsko konvencijo v Sloveniji
- Barbara Avčin Tržan, generalna direktorica Direktorata za okolje, MOP
- mag. Robert Režonja, vodja sektorja za gozdarstvo, MKGP
- Jošt Jakša, direktor Zavoda za gozdove Slovenije

- dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave
- dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta WETMAN, Zavod RS za varstvo narave

VABILO

Odločili smo se za skupno novinarsko konferenco saj smo v prihajajočem projektu v partnerskem odnosu, pa tudi sicer verjamemo, da bomo pri ohranjanju mokrišč uspešni le z dobrim sodelovanjem različnih sektorjev in ministrstev.

Gredivo za novinarje

Predstavitev projekta WETMAN

26.01.2011

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |