PROJEKTI

DOGODKI

Predstavitev novosti delovanja na Pohorju

Pohorje je zanimivo za mnogo različnih deležnikov in ponuja nešteto možnosti, hkrati pa je vse bolj jasno, da je zanj najboljši trajnostni razvoj. V zadnjih nekaj letih se na tem območju uspešno združujemo različne strokovne institucije, lokalne skupnosti in gospodarske dejavnosti.

Zato vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v četrtek, 10. 02. 2011 ob 13.00 v Hotelu Dobrava 2000 v Termah Zreče (Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče).

Predstavili bomo novosti na vsebinskem področju Pohorja, in sicer:
• pripravo predloga načrta upravljanja za območje Pohorja,
• vizijo razvoja Pohorja 2030,
• novosti na področju Sklada za naravo ter
• predstavitev aktivnosti, ki bodo potekale v sklopu LIFE+ projekta WETMAN

Več informacij v pripetem vabilu.

04.02.2011

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |