PROJEKTI

DOGODKI

Šesti ekološki spust po Kolpi

V nedeljo, 23. julija, bo že šesti tradicionalni spust po reki Kolpi. Organizirata ga Turistično društvo Zilje in Društvo prijateljev mladine Adlešiči, spust pa je podprl tudi Zavod RS za varstvo narave.
Tudi letos je ekološki spust namenjen boljšemu stanju reke Kolpe – čiščenju bregov, dna reke in obrežnega grmovja. Začetek spusta, kjer bomo čolne spustili na vodo, je v Podklancu pri izviru Jarbol. V Žuničih bo kratek počitek z malico, potem pa se spust nadaljuje mimo gozdnega rezervata Marindolska loza in naprej mimo enega največjih gnezdišč sive čaplje pod Miliči. Končna postaja je v Adlešičih, kjer bodo najbolj zavzeti »ekologi« tudi nagrajeni. Poskrbljeno je tudi za odvoz neželenih odpadkov, ki jih bo deponirala Komunala Črnomelj.
Kolpa je z vključitvijo Slovenije v EU postala pomemben del evropskega ekološkega omrežja »Natura 2000«, čeprav naravovarstvene aktivnosti na tem območju potekajo vse od začetka ustanavljanja KP Kolpa. Zaradi izjemne ohranjenosti vodnega ekosistema se Kolpa ponaša z vitalnimi populacijami nekaterih evropsko ogroženih vrst rib in vidre ter obrežnih vodnih habitatov. Da pa bo Kolpa še naprej ostala ohranjena, je v poletnih mesecih organiziran tradicionalni »Eko spust po reki Kolpi«
Zbirno mesto letošnjega spusta je na nogometnem igrišču v Preloki, kjer se zbiramo od 8.00 – 8.30 ure. Hkrati je to tudi mesto zaključka prireditve, kje je organizirana tradicionalna ribja pojedina.
Za čolne bodo poskrbeli belokranjski organizatorji spusta, poskrbljeno pa je tudi za avtobusni prevoz na začetek spusta in povratek na zbirno mesto.
Naj bo tudi letošnji spust prispevek vseh, ki si še naprej želimo bogato, ohranjeno in čisto naravo. Naj bo tudi čas za prijetno druženje, izmenjavo informacij in kopičenje dobre volje. 
Startnina je 1000 SIT in vključuje malico, kosilo, priložnostno majico, vrečo za smeti in najem kanuja.

Prijave zbirajo:
Stane Lozar: 041 658 931
Jože Pavlakovič: 031 368 664
Jože Čemas: 041 870 787
Tončka Jankovič: 041 662 877

20.07.2006

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |