PROJEKTI

DOGODKI

Srečanje MedPAN North v Izoli

Četrti sestanek projektnega sveta projekta MedPAN North tokrat organizira Zavod RS za varstvo narave. Srečanje bo potekalo od 19. do 21. septembra v Hotelu Marina v Izoli. Prisotnost na sestanku je že potrdila večina projektnih partnerjev. 

Osrednji del razprave bo namenjen pregledu dosedanjih aktivnosti na posameznih delovnih sklopih projekta, ki poteka že od julija 2010, ter uresničevanju zadanih organizacijskih in finančnih obveznosti. Tako bo razprava tekla o ocenjevanju učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij, o tujerodnih in invazivnih vrstah in o upravljanju s turističnim obiskov.

Ob navedenih programskih sklopih pa se bodo udeleženci posebej posvetili problematiki gospodarskega ribolova v zavarovanih območjih in ne nazadnje, organizaciji predvidenega srečanja sredozemskih malih ribičev pomladi leta 2012 v Rimu.

Ob bok sestanku projektnega sveta, bo Zavod RS za varstvo narave skupaj s sodelavci Morskega zavarovanega območja Miramare ter Sredozemskim uradom IUCN 21. in 22. septembra, prav tako v hotelu Marina v Izoli, organizirali izobraževanje na temo ocenjevanja učinkovitosti upravljanja z morskimi zavarovanimi območji.

Agenda srečanja

Sporočilo za medije

14.09.2011

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |