PROJEKTI

DOGODKI

Čistili smo zaraščajoča travišča na Pohorju

V soboto, 15. oktobra, je bila v sklopu letnih naravovarstvenih akcij Zavoda RS za varstvo narave, aktivnosti Sklada za ohranjanje narave Pohorje in projekta WETMAN, kot poprojektna aktivnost projekta NATREG in kot priprava na čezmejni projekt SI-AT ALPA, izvedena prostovoljna naravovarstvena akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju na območju zahodno od Rogle. V naravovarstveni akciji so poleg Zavoda RS za varstvo narave sodelovali še številni partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, podjetje UNIOR d.d. – Program turizem, Občina Zreče, Občina Mislinja, Sklad za ohranjanje narave Pohorje, ter številni zainteresirani prostovoljci.

Cilj naravovarstvene akcije je bil izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v Slovenskem prostoru in širše. Varovana območja – območja NATURA 2000 so pomemben instrument varstva biotske raznovrstnosti in hkrati predstavljajo velik potencial socialnega in gospodarskega razvoja Slovenije.

Akcije se je udeležilo preko 40 oseb, kar kaže na močan interes širše javnosti po ohranjanju biodiverzitete na ovršju Pohorja in za doseganje skladnega razvoja celotnega območja Pohorja.
 

 

21.10.2011

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |