PROJEKTI

DOGODKI

Sadovi dela projekta Viri življenja predstavljeni na novinarski konferenci

Dne 28.2.2012 se je na Turistični kmetiji »Pri Štefaniču« odvila tiskovna konferenca v okviru projekta »Viri življenja / Izvori života«, kjer so predstavniki vseh projektnih partnerjev predstavili izvedene aktivnost v projektu.

Zavod RS za varstvo narave je predstavil naslednje glavne aktivnosti: izdelava naravovarstvenih izhodišč za obnovo vodnih virov, strokovni nadzor nad izvajanjem obnov, sodelovanje pri pripravi skupne strategije upravljanja z vodnimi viri ter pilotnih načrtov upravljanja z izbranimi vodnimi viri, izvedba inventarizacije vodnih virov ter flore in favne izbranih vodnih virov, izdelava registra vodnih virov celotnega projektnega območja, priprava strokovnih vsebin za table, izvedba javnih natečajev za fotografije in otroška dela ter oblikovanje in izdelava promocijskega gradiva (sestavljanka, otroška knjiga, zloženke, plakati, zvezek za zapiske).

Po predstavitvah se je dogajanje preselilo v bližnjo vas Zapudje, kjer so krajani pripravili kratek program ob simbolični otvoritvi dveh obnovljenih vodnih virov - vaškega kala in vodnjaka Škalva. Kot zanimivost lahko omenimo, da so krajani v začetku nasprotovali tovrstni obnovi kala. Želeli so ohraniti obstoječo betonsko strulturo, ki pa je danes prekrita s plastjo zemlje, bentonitne folije, zemlje in kamenja. Po izvedeni obnovi, ki je z vidika varovanja narave primernejša pa kažejo izredno pozitiven odnos.

29.02.2012

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |