PROJEKTI

DOGODKI

Srečanje v okviru projekta "Glavate vrbe"

Občina Šmarje pri Jelšah, Zavod RS za varstvo narave in Razvojna agencija Sotla organiziramo srečanje vseh lastnikov zemljišč ob Šmarskem potoku (dolvodno od Šmarja pri Jelšah) v okviru projekta »Glavate vrbe«. Zavedamo se, da je za delo potrebna motivacijo, orodje, včasih tudi pomoč. Zato želimo z različnimi aktivnostmi spodbuditi lastnike in javnost, da nadaljujemo tradicijo obrezovanja in ohranjanja vrb ob Šmarskem potoku.

Zato vabimo lastnike priobalnega zemljišča na skupno srečanje, ki bo dne 23.3.2012, ob 19:30 uri, v spodnji dvorani kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah.

Namen sestanka je:
- predstaviti projektne aktivnosti,
- predstaviti aktivnosti, v katerih si želimo prisotnost in sodelovanje lastnikov,
- prisluhniti lastnikom v njihovih izkušnjah pri obrezovanju in urejanju vegetacije ob potoku,
- spodbuditi lastnike za sodelovanje pri obrezovanju.

V kolikor potrebujete več informacij pred srečanjem, se lahko obrnete na naslednje kontakte:

- g. Tacer Ivan, 041 698 718          - g. Bojan Žaberl, 041 382 997,
- g. Janko Šket, 031 798 991         - g. Gregor Kalan, 03 42 60 332
- g. Peter Planinšek, 041 645 443   - g. Jurij Dobnik, 03 42 60 345


Vabilo.

16.03.2012

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |