PROJEKTI

DOGODKI

Dogodek ob zaključku obrezovanja glavatih vrb

V  soboto, 14. aprila 2012, bomo pripravili prireditev ob koncu obrezovanja glavatih vrb ob Šmarskem potoku, ki bo potekala skozi cel dan. Pripravili smo različne delavnice za obiskovalce, pletenje vrbovega popleta, ogled vrb z dupli za hrošča puščavnika, animacije za otroke ter podelitev priznanj obrezovalcem, ki so vrbe v letošnji sezoni obrezali.

Program prireditve

Obrezovanje vrb je izjemnega pomena zato smo skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah in Razvojno agencijo Sotla pripravili projekt »Glavate vrbe«.

Več informacij o projektu

Pred pričetkom prireditve bo tudi novinarska konferenca (začetek ob 10. uri v Dnevnem baru Stranje). Vaši sogovorniki bodo:
g. Gregor Kalan – vodja projekta, Zavod RS za varstvo narave
g. Jože Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšah
ga. Bojana Žaberl, Razvojna agencija Sotla

Vabilo na novinarsko konferenco

10.04.2012

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |