PROJEKTI

DOGODKI

Strokovno srečanje Zavoda

Konec septembra je na Zavodu potekalo Strokovno srečanje. Srečanje je potekalo v dveh delih:

Strokovna predavanja:

  • Vrednotenje geoloških in hidroloških pojavov
  • Natura 2000 - Predlog sprememb posebnih ohranitvenih območij 2012; Predlog sprememb posebnih varstvenih območij 2012; Tehnični popravki mej Nature 2000
  • Soča: med povirji in izlivi

Potekal pa je tudi "sejem projektov", kjer so se predstavili projekti, ki potekajo na Zavodu, ali pa so se ravno zaključili (Geopark, Natura Branice, AMP Promo BID, WETMAN, ALPA, Glavate vrbe, Monaco/MedPAN)

 

01.10.2012

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |