PROJEKTI

DOGODKI

Zaključek fotografskega natečaja »Šmarski potok in glavate vrbe«

foto: Branko Brečko

V okviru projekta Glavate vrbe smo izpeljali fotonatečaj s katerim smo zbirali fotografije  z motivi obvodne vegetacije in glavatih vrb, ki imajo v krajini navadno posebno mesto in so tudi zelo opazne. S fotonatečajem smo želeli opozoriti na njihovo prisotnost in pomen, predvsem pa na njihovo »fotogeničnost«.

Na naš naslov je prispelo 35 fotografij z motivi glavatih vrb, obvodne vegetacije, živali in rastlin. Vsaka od prispelih fotografij govori svojo zgodbo. Fotografije fotonatečaja bodo krasile projektni koledar, pripravljamo pa tudi potujočo razstavo fotografij in risb z motivi glavatih vrb in obrežne vegetacije.

Ekipa projekta Glavate vrbe se vsem, ki so poslali fotografije, zahvaljuje za sodelovanje na fotonatečaju. S svojim prispevkom ste pripomogli k prepoznavnosti glavatih vrb kot pokrajinskega elementa.

 

19.12.2012

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |