PROJEKTI

DOGODKI

4. delavnica o invazivkah

Invazivni japonski dresnik

Vabimo vas na 4. delavnico za pripravo Med-sektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk, ki bo potekala v četrtek, 31. januarja 2013, s pričetkom ob 9:30. uri v Biotehniškem centru Naklo v Strahinju.

Priporočila so-oblikujemo v sodelovanju s številnimi deležniki v projektu Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID) v seriji šestih delavnic (tri v Sloveniji, tri na avstrijskem Koroškem).

Tokratna, že četrta delavnica se bo osredotočila na pripravo priporočil za preprečevanje širjenja invazivk in njihovo zatiranje. Na delavnico ste vabljeni vsi, ki posredno ali neposredno prihajate v stik z invazivkami. Vaše znanje in izkušnje so nepogrešljive pri oblikovanju v naslovu omenjenega dokumenta, ki bo uporaben za širok spekter dejavnosti.

VABILO

Kako do BIC Naklo.

21.01.2013

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |