PROJEKTI

DOGODKI

6. delavnica o invazivkah

V okviru projekta  Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (AMC Promo BID) pripravljamo že šesto - zaključno delavnico o tujerodnih invazivnih rastlinah. S pomočjo9 vašega znanja, izkušenj in predlogov smo v sooblikovali osnutek Med-sektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk. 

Vabimo vas, da da osnutek Priporočil skupaj pregledamo in pokomentiramo. Delavnica bo potekala 19. aprila 2013, s pričetkom ob 9:30. uri v Biodiverzitetnem centru v Borovljah (Avstrija).

VABILO

09.04.2013

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |