PROJEKTI

DOGODKI

Dan naravovarstva in čebelarstva

Vse predstavnike čebelarskih društev, čebelarje in druge ljubitelje narave
vabimo na »DAN NARAVOVARSTVA IN ČEBELARSTVA«, ki bo potekal v sklopu projekta čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija, Amc Promo BID, v obliki delavnic in predavanj, v soboto, 18.5.2013 v šotoru na parkirišču Žita Gorenjke in v Čebelarskem centru Gorenjske v Rožni dolini v Lescah od 8:00 dalje.

Program:

Pričetek ob 8:00 s predstavitvijo tem in pripravo delavnic.
08:30 - 09:30: »Sladke in grenke plati čebelarske izkušnje s tujerodnimi vrstami«, prof. dr. Božič Janko, Biotehniška fakulteta Ljubljana
09:30 - 10:30: »Medovite rastline - so vse dobre tudi za naravo?« in v nadaljevanju
10:30 – 11:30: delavnica »Predstavitev osnutka priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin«, Sonja Rozman, univ. dipl. biol., Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj.
14:15: »Čebelarji – ambasadorji varstva okolja«:
- Povzetek predavanj
- Žrebanje anket
Tekom dneva Naravovarstva in čebelarstva boste lahko na stojnici »Naravovarstvena info točka« pridobili tudi vse ostale dodatne informaciji o projektu in tematiki projekta.

Več informacij v vabilu

16.05.2013

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |