PROJEKTI

DOGODKI

Delavnica Voda in kamen

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in EPM Maribor 2013 ob Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda organizirata
Srečanje UNESCO šol iz Maribora in okolice.

Srečanje bo potekalo 14. junij 2013 pred Hišo stare trte, kjer bo postavljena razstava Kultura bivanja na in ob reki Dravi.

Delavnice za udeležence:
10.00 Tematska delavnica »Voda in dediščina«
11.30 Delavnica »Voda in kamen – neločljivo povezana dela narave
13.00 Delavnica »Vstani in ukrepaj – o milenijskih razvojnih ciljih«
Predstavitve šolskih aktivnosti na področju voda

Zaključek dneva:
Razstava izdelkov v Kulturno-informacijskem središču EPM Maribor 2013
Trg Leona Štuklja 2

Več informacij v Vabilu 

Opis delavnice: GEOPARK KARAVANKE : VODA IN KAMEN – NELOČLJIVO POVEZANA DELA NARAVE

Voda je naravna dobrina, je pogoj za življenje na Zemlji, je povsod okoli nas in nenehno kroži. Je edina najmočnejša sila, ki oblikuje površje Zemlje  (erozija, transport, odlaganje, stiskanje …), nahaja se v Zemljini skorji, različno globoko, vedno jo lahko najdemo in je pomemben vir za človekovo preživetje. Na našem planetu je sladke vode le nekaj odstotkov. V zadnjih 100 letih se je poraba vode povečala za šestkrat. Njeno onesnaženje je vedno večje.

Območje Geoparka Karavanke je bogato z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko razporejene.

V okviru delavnice »Geopark Karavanke: Voda in kamen – neločljivo povezana dela narave«, bomo spoznali povezavo med geologijo in vodo in ugotovili, da raziskovanja geologije brez raziskovanja vode ni! Spoznali bomo vodo kot: vir življenja, snov v naravi, preoblikovalko površja, življenjski prostor, vir energije, sprostitev in njene zdravilne učinke.

 

12.06.2013

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |