PROJEKTI

DOGODKI

Zaključujemo projekt MedPAN

Ob zaključku projekta MedPAN North Vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v četrtek 20. junija ob 11. uri, v palači Manzioli, v Izoli.

Predstavili bomo izvajanje projekta, sodelovanje Zavoda RS za varstvo narave in rezultate izvedenih aktivnosti, ki bodo prispevale tako k uspešnejšemu upravljanju zavarovanih območij kakor tudi k učinkovitejšemu ohranjanju morske biotske raznovrstnosti.

Vaši sogovorniki bodo:
dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave
dr. Lovrenc Lipej, NIB, Morska biološka postaja
mag. Marko Starman, direktor Krajinskega parka Strunjan
mag. Robert Turk, vodja OE Piran, ZRSVN

Več informacij v vabilu.

13.06.2013

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |