PROJEKTI

DOGODKI

Vabljeni na naravovarstveno akcijo

Na območju Pohorskih planj v sklopu projekta ALPA izvajamo revitalizacijo zaraščenih površin. S čiščenjem drevesne zarasti želimo izboljšati kakovost in obseg travišč, ki so življenjski prostor zavarovanih vrst, omogočiti ekstenzivno kmetovanje in ohraniti podobo krajine.

Ker si želimo aktivnega sodelovanja javnosti, lokalnega prebivalstva in drugih obiskovalcev območja organiziramo že 4. tradicionalno prostovoljno naravovarstveno akcijo. Tokrat bomo čistili sečne ostanke na Ostruščici in Mulejevem vrhu (zahodno od Rogle), ki so ostali na sečišču.

Vabilo si lahko ogledate na tej povezavi.

 

07.10.2013

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |