PROJEKTI

DOGODKI

Jackovo brezno je očiščeno

Foto: Matej Blatnik

V začetku oktobra smo očistili Jackovo brezno pri Hruševici na Krasu v okviru sodelovanja Zavoda RS za varstvo narave in članov Društva za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL). Očiščena jama je razbremenila občutljivo kraško naravo in pokazala svoje prave razsežnosti. Vzpostavljeno pa je tudi dobro sodelovanje z domačini, ki dobro razumejo kakšne nevarnosti lahko za njihovo življenjsko okolje predstavljajo onesnažene jame.

Jackovo brezno (kat. št. 9840) pri Hruševici na Krasu je bilo odkrito, izmerjeno in registrirano v Katastru jam jeseni 2008. Po osmih metrih jame pa sta odkritelja in raziskovalca jame, Rok in Riko Grecs, naletela na zamašek iz smeti. 

V brezno v zadnjem času ni bilo novih vnosov odpadkov in ga je bilo moč očistiti s prostovoljnim delom jamarskega društva.  V okviru letnih naravovarstvenih akcij je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) zagotovil finančna sredstva za opremo in odvoz smeti, akcijo čiščenja jame pa so izvedli člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL).

Akcija čiščenja jame je potekala 5. oktobra 2013 med 8.30 in 17.00. Na njej je sodelovalo 25 članov DZRJL. Iz brezna so odstranili  5 m3 odpadkov, predvsem železnih kosovnih odpadkov ter manjši delež komunalnih odpadkov. Nevarnih odpadkov na srečo ni bilo veliko. Ko so jamarji odstranili prej omenjeni zamašek odpadkov, je spodnji del brezna postal dostopen. Pokazalo se je, da se jama na svojem dnu razcepi v dva kraka. Levi krak je manjši, v desnem pa se nahajajo tri dvoranice, ki so izredno lepo zasigane. Jama je bila ponovno izmerjena in meritve so prvotnih 8 m rovov podaljšale jamo na kar 35 m.

Smisel čiščenja jam je razbremenitev izjemno občutljive kraške narave. Pri tej jami pa je bil interes odstranjevanja preteklega bremena med domačini še posebej izražen in praksa odlaganja smeti v jamo med njimi že lep čas ni v navadi. Očiščeno jamo so si domačini z otroki po končani akciji z veseljem ogledali, kar tudi predstavlja zagotovilo, da bo jama ostala čista.

18.10.2013

Foto: Matej Blatnik

Foto: Matej Blatnik

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |