PROJEKTI

DOGODKI

Akcija »čiščenje profilov na geoloških naravnih vrednotah «

Geološke naravne vrednote, še posebej če gre za manjše geološke profile, lahko v naravi opazujemo dokler so kamnine neporaščene. Rešitev je čiščenje zarasti.

V ta namen smo Zavod RS za varstvo narave, Slovensko geološko društvo in študenti geologije od ideje prvič naredili korak naprej. Združili smo koristno s prijetnim, saj poleg tega, da se študenti seznanijo z geološkimi značilnosti in z osnovami varstva narave, aktivno s konkretno akcijo pripomorejo k izboljšanju stanja geoloških naravnih vrednot na terenu.

Prvo akcijo smo konec leta 2013 izpeljali v Kozjanskem parku. Tamkajšnja geologinja Mojca Kunst je takoj videla možnost sodelovanja in nas povabila k čiščenju treh profilov, ki jih ogroža zaraščanje. Pripravila je tudi potrebno orodje in poskrbela za predstavitev geologije, ki smo jo z zanimanjem spremljali že v info centru parka. Po predstavitvi, kjer smo si ogledali tudi predstavitveni film o parku, smo odšli na teren.

Najprej smo »zagrizli« v brežino nad cesto v Podsredi, na nahajališču školjk v miocenskem litotamnijskem apnencu. V dveh skupinah smo na 80m dolgem profilu očistili dve golici. Po tem, ko smo očistili tudi cestišče smo se preselili na Trebče, kjer se pod bujnim rastjem skriva geološka meja med  spodnje miocenskimi peski in peščenjaki ter litotamnijskim apnencem. Pobočje je strmo in težko dostopno, zato so v tem delu čistili le najpogumnejše študentke in študenti. Ostali smo se peš napotili na ogled plasti z okamnelimi školjkami v bližnji okolici. Ker se je dežju zelo mudilo, nismo uspeli dokončati začetega. V okolici Olimja smo si ogledali ostanke rudniškega rova, profil z antiklinalo (gubo) v srednjetriasnem glinavcu in apnencu (pri Čarovnici), ter profil z vulkansko kamnino diabaz iz srednjega triasa.

Akcijo smo zaključili z malico na Jelenovem grebenu, ter s skupnim sklepom, da so tovrstne akcije za študente dovolj atraktivne in zanimive, za Slovensko geološko društvo primer medgeneracijskega sodelovanja in velik vzgojno izobraževalni pomen, za Zavod RS za varstvo narave pa koristna izkušnja in primer dobre prakse, ki jo kaže nadaljevati tudi v prihodnje.

Avtorji fotografij: Mojca Kunst, Ljudmila Strahovnik, Timotej Verbovšek in Teo Stupar.

13.01.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |