PROJEKTI

DOGODKI

Ob dnevu mokrišč predstavili film "Dragocena mokrišča"

Zavod RS za varstvo narave izvaja projekt WETMAN. Kot partner v projektu sodeluje tudi RTV Slovenija, ki je v sklopu Izobraževalnega programa pripravila izobraževalno-dokumentarni film z naslovom »Dragocena mokrišča«.

Film je bil predpremierno predstavljen v petek 31. januarja ob 12. uri v Kinodvoru v Ljubljani. Predpremiere se je udeležil tudi Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, ter številni partnerji ter sodelavci projekta.

Premierno je bil film predvajan 2.2.2014 na TV Slovenija, na dan mokrišč, in sicer na prvem programu RTV Slovenija ob 22.05 uri.

V filmu so predstavljeni različni tipi mokrišč, njihove značilnosti in pomen, voditelj pa nas popelje tudi na nekatera projektna območja, mokrišča, kjer so potekale in še potekajo aktivnosti za izboljšanje stanja posameznega mokrišča.

S filmom smo želeli gledalcem približati izjemno vrednost in pomen mokrišč ter predstaviti pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti. Mokrišča so vrstno zelo bogata življenjska okolja s pomembnimi funkcijami, čeprav so še nedavno tega veljala za območja brez gospodarske vrednosti in smo jih zato ljudje velikopotezno preurejali in podrejali svoji kratkoročni rabi.

Ohranjena mokrišča pa so nenadomestljiv zbiralnik za zadrževanje poplavnih voda in edinstvena naravna čistilna naprava. Raznovrstna mokrišča so prava oaza življenja, v njih žive številne živalske in rastlinske vrste, ki so se v svojem razvoju prilagodile življenju na poplavljenih in razmočenih tleh. Tu so ptice, ki mokrišča potrebujejo kot prezimovališča in selitvena postajališča, tu so dvoživke, katerih življenje je razpeto med kopnim in vodo, tu so kislim tlem prilagojene rastline, ki uspevajo le na revnih in kislih tleh mokrišč.

Tudi zaradi uničevanja in slabega ravnanja z mokrišči je tudi pri nas že ogroženih kar nekaj rastlinskih in živalskih vrst, medtem ko smo v zadnjih 100 letih uničili kar 40% slovenskih mokrišč. Spoznavanje mokrišč tudi s pomočjo filma, ki mokrišča predstavlja, nam ponuja izjemne možnosti učenja in sproščujočega občudovanja narave.

Sporočilo za medije

 

02.02.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |