PROJEKTI

DOGODKI

Omogočimo dvoživkam varen prihod v Gornji kal!

Postavitev ograje

Ker so noči že dovolj tople in padavine pogoste, se dvoživke že nekaj časa počasi selijo proti mrestiščem.

Novomeška območna enota Zavoda RS za varstvo narave je ob pomoči domačinov tudi letos v Hrastu pri Vinici postavila cca. 300 m varovalne ograje. Ta bo onemogočala dostop predvsem počasnih krastač na prometno lokalno cesto in tako preprečevala pomore. V naslednjih dneh (predvidoma do 16.3.) bomo zjutraj in zvečer prenašali ob ograjo ujete dvoživke čez lokalno cesto, pri tem pa spremljali vrstno in številčno zastopanost. Pri prenašanju nam bodo pomagale tudi okoliške osnovne in srednje šole.

Z željo po uspešni izvedbi akcije in ohranitvi populacij dvoživk tega dela Bele krajine v ugodnem stanju, Vas vabimo k sodelovanju.
Za podrobnejše informacije kontaktirajte Mateja Simčiča (tel. 031/355-112, e-mail: matej.simcic@zrsvn.si).

 

06.03.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |