PROJEKTI

DOGODKI

Predavanja o invazivnih vrstah

Zavod RS za varstvo narave skupaj z Razvojno agencijo zgornje Gorenjske – RAGOR, na območju občin Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Gorje izvaja predavanja z naslovom »Invazivne tujerodne vrste – kaj vemo o njih?«

Na predavanjih, ki so namenjena širši javnosti, udeleženci dobijo splošne in konkretne informacije o tujerodnih vrstah ter predloge, kako z nekaterimi vrstami ravnati. Po predavanju je razprava z odgovori in komentarji na zastavljena vprašanja. Predavanja so namenjena širši javnosti.

VABLJENI!

Seznam predavanj:

 • 1. april (ob 19h) - Občina Jesenice, RAGOR, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
 • 4. april (ob 19h) -  KS Rateče, Reteče 22, 4283 Rateče - Planica
 • 9. april (ob 18.30h) - Občina Kranjska Gora (sejna soba), Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
 • 16. april (ob 19h) - Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana 
 • 17. april (ob 19h) - KS Brezje (Občina Radovljica) - Dom krajanov Brezje
 • 18. april (ob 19h) - KS Podnart (Občina Radovljica) - Kulturni dom Podnart, Podnart 11
 • 22. april  (ob 19h) - Lesce - Čebelarski center
 • 23. april  (ob 19h) - Radovljica - Sejna soba Občine Radovljica
 • 25. april  (ob 19h) - Begunje - prostori Društva upokojencev Begunje, Begunje 23
 • 6. maj  (ob 19h) - Kulturni dom Kamna Gorica, Kamna Gorica 58
 • 9. maj  (ob 19.30h) - Občina Gorje - Sejna soba Občine Gorje

 

01.04.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |