PROJEKTI

DOGODKI

Delavnica o urejanju mestnega drevja v Celju

Vabimo vas na predstavitev Programa urejanja naravnih spomenikov – dreves v Mestni občini Celje, in delavnico o urejanju mestnega drevja – stanje in perspective, ki bo 7. maja 2014, v zgornji stranski dvorani Narodnega doma v Celju, s pričetkom ob 9.uri.

VABILO 

Mestna občina Celje (MOC) že od leta 2003 skupaj z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Zavodom za gozdove (ZGS) izvaja Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v MOC. V letošnjem letu smo po desetih letih pripravili nov program, ki vsebuje analizo dela in načrte v prihodnje.  Od leta 2007 je sprejet tudi Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v MOC. En izmed ključnih ciljev tako odloka kot programa je prenos dobrih praks načrtnega dela z zavarovanimi drevesi tudi na ostala mestna drevesa in drevnino izven gozda. Na delavnici bodo sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti, različnih strokovnih služb, ZRSVN, ZGS ter vabljeni predavatelji.

05.05.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |