PROJEKTI

DOGODKI

Potekajo javne predstavitve in okrogle mize na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020

Glavni cilj projekta »Program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020 (SI Natura 2000 upravljanje - PUN2000) je priprava Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Program upravljanja bo dal obvezna izhodišča za upravljanje z območji Natura 2000 za prihodnje finančno obdobje 2014–2020.


Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – vsebine sektorja gozdarstvo in lovstva, bo potekala v četrtek, 5. 6. 2014, v M Hotelu (Derčeva ulica 4, Ljubljana) Dvorana H, s pričetkom ob 8.30 uri.

Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo  potrdite do 3. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.si

PROGRAM - Predstavitev PUN 2000, sektor Godzarstvo in lovstvo

GRADIVO

PREDSTAVITVE

V sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev.

Gradivo za posvet (osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-20 s prilogami) bo na voljo najkasneje v ponedeljek 2.6.2014 na spletnih straneh projekta: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21


 

Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – vsebine sektorja kmetijstvo, bo potekala v torek, 10. 6. 2014, v M Hotelu (Derčeva ulica 4, Ljubljana) Dvorana H, s pričetkom ob 8.30 uri.

Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 9. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.si

VABILO

PROGRAM - Predstavitev PUN 2000, sektor kmetijstvo

GRADIVO

PREDSTAVITVE

V sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev. 

 


Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – vsebine sektorja Vode in ribištvo, bo potekala v četrtek, 12. 6. 2014, v M Hotelu (Derčeva ulica 4, Ljubljana) Dvorana H, s pričetkom ob 8.30 uri.

 

Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 10. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.si

VABILO

PROGRAM - Predstavitev PUN 2000, sektor vode in ribištvo

GRADIVO

PREDSTAVITVE

V sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev.


Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – regionalna delavnica namenjena območju vzhodne kohezijske regije, bo potekala v sredo, 18. 6. 2014, v dvorani Konjičanka (Stari trg 41, Slovenjske Konjice), s pričetkom ob 8.30 uri.

Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 16. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.si

Tokratna regionalna delavnica bo namenjena območju vzhodne kohezijske

VABILO

PROGRAM - Predstavitev PUN 2000 - vzhodna regija 

GRADIVO

V sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev. 


Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – regionalna delavnica namenjena območju zahodne kohezijske regije, bo potekala v četrtek, 3. 7 2014, v Hotelu Perla - dvorana Pinta (Kidričeva 7, Nova Gorica), s pričetkom ob 8.30 uri.

Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 1. julija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.si

VABILO

PROGRAM - Predstavitev PUN 2000 - zahodna regija 

GRADIVO

V sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev. 


 

Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – monitoring in raziskave bo potekala v petek, 29. 8. 2014, v Veliki sejni sobi Agencije RS za okolje (Vojkova 1b, Ljubljana), s pričetkom ob 9.00 uri.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 28. avgusta 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.si

VABILO

PROGRAM - Monitoring in raziskave

 

 

20.08.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |