PROJEKTI

DOGODKI

Naravovarstvena akcija v Rakovem Škocjanu

Rakov Škocjan je dolina ob vznožju Javornikov, kjer na majhnem koščku kraškega sveta najdemo številne kraške pojave. Letošnja ujma z žledom je velike posledice pustila tudi na naravoslovni učni poti, ki je speljana po Rakovem Škocjanu. Številna podrta dreves so poškodovala infrastrukturo namenjeno obiskovalcem, tako pohodnikom, kot tudi šolarjem, ki območje obiskujejo v sklopu naravoslovnih dejavnosti.

Veliko dela je bilo že opravljenega, veliko ga je še ostalo zato Vas vabimo na prostovoljno naravovarstveno akcijo, ki bo potekala v soboto 27. septembra 2014.

Pridružite se nam pri čiščenju trase učne poti in zarasti ob informativnih tablah. Odstranjevali bomo podrto in požagano vejevje, ga zlagali na kupe, ki jih bodo kasneje odpeljali in razrezali na sekance, s katerimi je posuta pot.

Zberemo se v soboto, 27. september 2014 ob 9. uri pri CŠOD domu Rak, v Rakovem Škocjanu.  

Za udeležence bo poskrbljeno za kosilo, zato vas prosimo, da se prijavite (okvirne prijave) na telefonsko številko 01 244 53 56 ali na elektronski naslov alja.groselj@zrsvn.si. 

Za akcijo potrebujete terensko obleko in obutev, zaščitne rokavice (nekaj parov zagotovi organizator). Delo je nezahtevno, udeležba na akciji pa je na lastno odgovornost.

V primeru visokih voda ali slabega vremena bo akcija prestavljena za en teden – sobota, 4. oktober 2014

VABILO

SPOROČILO ZA MEDIJE

Pri akciji sodelujejo: Zavod RS za varstvo narave, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Notranjski regijski park, center šolskih in obšolskih dejavnosti - dom Rak, Občina Cerknica in Zavod za gozdove Slovenije.

26.09.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |