PROJEKTI

DOGODKI

Na Korošici smo zatravili površine, kjer je bila odstranjena alpska kislica

Petnajst udeležencev se nas je 16.9.2014 zjutraj zbralo pod  Ljubeljem in peš podalo proti planini Korošica (1554 m nv) z namenom zatraviti razgaljene travnate zaplate na pašniku, kjer je bila odstranjena alpska kislica. Naredili smo plan izvedbe akcije in si razdelili delo. Nekateri so sejali semensko mešanico, drugi so zastirali površine s slamo. Kljub dežju smo uspešno zatravili razgaljene predele in najobčutljivejše zakrili s slamo. Po končanem in uspešno opravljenem delu smo se zbrali v koči, kjer nas je pričakala topla malica, nato pa se zadovoljni in veseli vrnili v dolino.

Po treh sezonah odstranjevanja alpske kislice na planini Korošica (v sklopu projekta ALPA) se stanje na revitaliziranih površinah izboljšuje. Na območjih, kjer smo uporabili metodo košnje in dosemenjevanja travne mešanice, so se v monokulturnih sestojih alpske kislice začele pojavljati tudi druge rastlinske vrste. Na območju, kjer smo uporabili metodo izkopavanja korenin alpske kislice in takojšnjo zatravitev s semensko mešanico, pa je kislica skoraj popolnoma izginila in opazni so že znaki zaraščanja s travno rušo. Z revitalizacijo površin, poraščenih z alpsko kislico, smo omejili nadaljnje širjenje alpske kislice na biotsko bogata travišča s prednostnimi habitatnimi tipi z volkovjem (Nardus stricta), ki jih varujemo po Direktivi o habitatih.

Prostovoljne naravovarstvene akcije so se pokazale tudi kot zelo pomembna pomoč kmetom, ki s pašo vztrajno ohranjajo planino, kjer so razmere za delo izjemno težke. S tem kmetje tudi pomembno prispevajo k ohranjanju naravovarstveno pomembnega območja. Gospodar planine in pastir, Miro Kavar, je povedal, da bo drugo leto del saniranih površin za eno leto izvzel iz paše, z namenom hitrejše vzpostavitve travne ruše, ter da je potrebno akcijo košnje alpske kislice prihodnje leto izvesti bolj zgodaj kot letos, še pred pojavom cvetov kislice.

17.09.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |