PROJEKTI

DOGODKI

Muzejski torkovi večeri v oktobru - Goriški muzej

V mesecu oktobru Goriški muzej v sodelovanju z goriško enoto Zavoda RS za varstvo narave pripravlja naravovarstveno obarvane torkove večere.
Namen treh zaporednih srečanj na gradu Kromberk je predstaviti naravno dediščino s poudarkom na geološki in biotski pestrosti na goriškem. Posebno pozornost bomo namenili »smaragdni reki« ob letošnjemu dnevu reke Soče v torek 14. oktobra.

Seznam predavanj (grad Kromberk, Nova Gorica):
 
Torek, 7. 10. 2014, ob 20.00, Geološka pestrost na Goriškem
Predava: Martina Stupar, univ. dipl. ing. geologije,

Geološki procesi so stalnica zemeljskega dogajanja, njihova posledica pa so različne kamnine različnih starosti in lastnosti, geomorfološki pojavi na površju, kraške jame itd. Vse to tvori geološko raznovrstnost in raznolikost, geološko pestrost. Na predavanju bodo predstavljene kamnine na Goriškem in načini ter možnosti ohranjanja najpomembnejših geoloških profilov z vidika varstva narave.
 
 
Torek, 14. 10. 2014, ob 20.00, Soča s pritoki, med povirji in izlivi
Predava: mag. Daniel Rojšek, prof. geografije in dipl. etnolog,

Soča izvira v osrčju Julijskih Alp v treh povirnih krakih, od koder se po svojem ovinkastem, okoli 140 km dolgem teku, izlije pod Krasom v Jadransko morje. Tudi izlivov je več. Na poti med visokogorjem in morjem ustvarja številne enkratne pojave z izjemno barvo vode. Vanjo se izlivajo čudoviti pritoki. Vse to jo uvršča med najlepše reke na Zemlji.
S pomočjo slikovnega gradiva in besed bomo predstavili njene značilnosti in posebnosti, s poudarkom na vodnih pojavih, ki so tako ali drugače povezani s Sočo. Predavanje na kromberškem gradu predstavlja prispevek Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave k letošnjemu praznovanju dneva reke Soče v torek, 14. oktobra 2014.

Sporočilo za medije


 
Torek, 21. 10. 2014, ob 20.00, Biotska raznovrstnost Vipavske doline
Predava: Klavdij Bajc, univ.dipl.biol.

Natura 2000 je mreža ekoloških, posebnih varovanih območij, ki postopoma nastaja v vseh državah Evropske unije. Namen te mreže je varovanje naravnih življenjskih okolij ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so pomembne za Evropsko unijo. Merilo za določitev števila in velikosti območij Natura 2000 je stopnja ohranjenosti narave v posamezni državi.
Na območju Vipavske doline je določenih več Natura 2000 območji. Največji delež doline pokriva območje z imenom Dolina Vipave, ki obsega reko Vipavo z njenimi najpomembnejšimi pritoki, nekatera polja in nižinske gozdove v spodnji Vipavski dolini in na Goriškem. Raznoliki habitati so življenjski prostor številnih ogroženih živalskih vrst, predvsem rib, rakov, kačjih pastirjev, metuljev, dvoživk in mehkužcev.
V predavanju bomo spregovorili o stanju biotske raznovrstnosti in načinih varovanja le te s poudarkom na območju Natura 2000 Dolina Vipave.
 

 

06.10.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |