PROJEKTI

DOGODKI

Rakunovo brezno je ponovno čisto

V zadnjem vikendu so pod finančnim pokroviteljstvom Zavoda RS za varstvo narave ter občine Polzela, jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba »Speleos – Siga« Velenje očistili Rakunovo brezno.  Ta se nahaja v Založah, severno od Polzele, prav na grebenu, ki se strmo dviga na desni brežini Ložnice nad cesto Polzela – Velenje.

Zavedati pa se moramo, da ima zaradi lastnosti kraškega okolja, voda ob hitrem pretakanju skozi prevotljeno podzemlje, zelo majhno samočistilno sposobnost. Če k temu prištejemo še smeti odvržene v jame v zaledju izvirov, to predstavlja resno grožnjo naši pitni vodi. Tudi zato so jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba »Speleos – Siga« Velenje odstranili kar dva kubična metra smeti. 

Ohranjanje narave ni le dolžnost institucij in društev, ki skrbijo za naravne vrednote, ampak je predvsem dolžnost vseh, da sami sebi ne povzročamo škode, še posebej ne vodi, ki jo pijemo vsi.

Naša uspešno izvedena naravovarstvena akcija pa je pomemben rezultat dobrega sodelovanja z društvi in lokalno skupnostjo, ki je ključnega pomena za uspešno varstvo narave v nekem okolju.

Da pa bo tudi splošna javnost izvedela čim več o pomenu varstva narave, še posebej  krasa, smo pripravili tudi predavanje, ki ga organizira Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba »Speleos – Siga« Velenje, v prvi polovici novembra na gradu Komenda na Polzeli.

Več informacij v sporočilu za medije.

20.10.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |