PROJEKTI

DOGODKI

Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov

Med 27 in 31. oktobrom bo v Sloveniji (Grand Hotel Bernardin, Portorož) potekal Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov. Simpozij bo potekal v okviru izvajanja akcijskih načrtov, ki so jih sprejele pogodbenice Barcelonske konvencije, katere podpisnica je tudi Slovenija. Simpozij poteka v organizaciji UNEP MAP in Zavoda RS za varstvo narave.  

Glavni cilj simpozija je zbrati in predstaviti znanja o sredozemskih morskih habitatnih tipih. Predstavljeni bodo najnovejši podatki ter ugotovitve raziskav s tega področja, ter dana možnost za izmenjavo izkušenj med znanstveniki.

Sporočilo za medije

Simpozij bo razdeljen na tri dele in sicer:

5. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O MORSKI VEGETACIJI, 27-28 oktober 2014  

5th MEDITERRANEAN SYMPOSIUM ON MARINE VEGETATION, 27-28 October 2014

PROGRAM


2. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O VARSTVU KORALIGENIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ, 29-30 oktober 2014

2nd MEDITERRANEAN SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF CORALLIGENOUS AND OTHER CALCAREOUS BIO-CONCRETIONS, 29-30 October 2014

PROGRAM


1. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O VARSTVU TEMNIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ, 31. oktober 2014

1st MEDITERRANEAN SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF DARK HABITATS, 31 October 2014

PROGRAM

 

 

 

 

21.10.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |