PROJEKTI

DOGODKI

9. strokovni posvet - Natura 2000 - od določitve k upravljanju

Vabimo vas na 9. strokovni posvet z naslovom Natura 2000 - od določitve k upravljanju 

V letu 2014 smo izpeljali bilateralno usklajevanje o zadostnosti omrežja Natura 2000 z Evropsko Komisijo. Zaključuje se priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020. Skupaj z evropsko sodno prakso prinašata novosti, ki vam jih bomo predstavili v prvem delu posveta. Slovenija se iz obdobja določitve območij Natura 2000 vse bolj pomika proti upravljanju in zagotavljanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000. Kako smo na te naloge pripravljeni, bomo na primeru Ljubljanskega barja predstavili v vodeni razpravi, ki se bo odvila v drugem delu posveta.

Pridružite se nam v sredo, 12. 11. 2014, v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, s pričetkom ob 8.30 uri.

Prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite do 6. novembra  na tel: 01/2309‐500 ali na e‐pošto: mateja.nose-marolt@zrsvn.si.

Posvet poteka v sklopu projekta projekta »Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 - SI Natura 2000 Upravljanje« (LIFE11 NAT/SI/880) s prispevkom LIFE + finančnega instrumenta Evropske skupnosti. 

Dnevni red posveta

 

06.11.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |