PROJEKTI

DOGODKI

Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov zaključen

Minuli petek so se zaključila zelo uspešna strokovna srečanja na temo akcijskih načrtov za ohranjanje ključnih sredozemskih morskih habitatnih tipov (Symposia on the Conservation of Mediterranean Marine Key Habitats), v organizaciji regionalnega centra za zavarovana območja in biotsko raznovrstnost, ki deluje v okviru Barcelonske konvencije ter Zavoda RS za varstvo narave.

Posameznih strokovnih srečanj, ki so bila namenjena morski vegetaciji, koraligenu in temnim življenjskim okoljem, se je udeležilo okrog 140 raziskovalcev iz večine sredozemskih držav.

Ob razpravah o izrazito tehničnih in metodoloških problemih raziskovanja bentoških združb, so se udeleženci poudarili nujnost večje zavzetosti držav podpisnic Barcelonske konvencije pri uresničevanju določil in obveznosti, ki izhajajo is posameznih akcijskih načrtov ter večje odločnosti pri omejevanju aktivnosti, ki ogrožajo te ključne sestavine morskega ekosistema.

Nekaj utrinkov s simpozija si lahko ogledate na kratkem filmu.

03.11.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |